1ο Σεμινάριο με τον Σένσει Μισέλ Έρμπ 6. Dan Aikikai Hombu στην Αθήνα