Σεμινάριο με τον Πέτρο Μουλαγιάννη στην Αμαλίαδα 2015