Συμμετοχή στο σεμινάριο του Christian Tissier Shihan στην Γερμανία