Σεμινάριο με τον Πέτρο Μουλαγιάννη sensei στην Αμαλιάδα 2014