Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Μάκη Ποτήρη 4. dan Aikikai