Σεμινάριο με τον Πέτρο Μουλαγιάννη 4. Dan Aikikai στο Zen Center Athens