Σεμινάριο με τον Πέτρο Μουλαγιάννη 4. Dan Aikikai στην Νορβηγία